ABC Geluid is a trademark of ABC International Trade BV

Trillingsmeter voor het verrichten trillingsmetingen

Trillingsmeters zijn in vele soorten en diverse prijsklassen. De voordeligste beginnen bij rond de 350 euro en het kan oplopen tot meer dan 10.000 euro. Bij de keuze van een trillingsmeter is het van belang wat we willen meten. Dus het frequentiegebied maar ook het meetbereik. Daarnaast is er de keuze van meet grootheid bijvoorbeeld versnelling of snelheid. Traditioneel worden bij laagfrequente trillingen meestal gebruik gemaakt van snelheidsopnemers (er wordt dus snelheid gemeten) ook wel geophonen genoemd. Bij laagfrequente trillingen spreken we meestal over een gebied van 1-300 Hz. Veel normen (bijvoorbeeld DIN-4150 of de SBR-richtlijn A,B,C)  voor gebouwschade of hinder gaan uit van een frequentie gebied van 1-100 Hz. Voordeel van een Geofoon is de lage prijs, hoge gevoeligheid bij lage frequenties en het feit dat ze geen stroom verbruiken. Geophonen zijn  passieve analoge sensoren die meestal bestaan ​​uit een verende magnetische massa die middels een draadspoel een elektrisch signaal genereren. Een belangrijk nadeel van Geophone is het feit dat ze een resonantiefrequentie (opslinger van het eigen massa-veersysteem) hebben in het meetgebied wat belangrijk is voor gebouwschade en hinder en dat de onderlinge tolerantie significant is. Deze resonantiefrequentie ligt meestal ergens tussen de 6-12 Hz waarbij ook nog eens een fase verdraaiing optreedt. Sommig fabrikanten proberen deze opslingering electonisch te compenseren maar dat gaan maar deels goed. Een ander belangrijk nadeel van een Geofoon is dat ze door vallen of verkeerd gebruik kunnen veranderen qua output en daarmee verkeerde meetwaarden genereren. Deze nadelen worden veelal onvoldoende onderkend bij metingen in het veld.

Volgens de SBR Richtlijn A dient bij de bepaling van de trillingsgrootheid te worden gestreefd naar een nauwkeurigheid van 10%. Hieronder de resultaten van een ringonderzoek ter bepaling van meetonzekerheden van de meetdienst van de Provincie Noord-Brabant uit 2012. Kijk ook eens kritisch naar de kalibratie certificaten van uw eigen meter. Kalibratie certificaten van de fabrikant zonder frequentie informatie en per frequentie de afwijking zijn nietszeggend. U dient een RvA certificaat te hebben met ten minste frequentie kalibratie van 5-100 Hz waarbij aangetoond wordt de onnauwkeurigheid niet groter is dan 10%. Let er ook op dat vrijwel alle fabrikanten dit in dB’s doen. Dan lijkt het goed maar het voldoet niet aan de SBR specificaties.  U kunt ons het certificaat toesturen dat zullen wij u kostenloos laten weten of het systeem voldoen aan de SBR of niet. Wij hebben het sterke vermoeden dat geen enkel trillingssysteem dat gebruik maakt van geophonen voldoet aan de 10% eis uit de  SBR-richtlijn. Volgens onze informatie is er in Nederland maar één RvA instituut dat vanaf 2 Hz kan kaliberen en twee die dit kunnen vanaf 5 Hz. De andere calibratie certificaten hebben – ook al staat daar TNO ISO Accreditatie boven – geen waarde. Ze zijn niet onafhankelijk gecertificeerd en gecontroleerd en hebben ook niet de faciliteiten om dynamisch de controle kalibraties te doen bij lage frequenties vanaf 2 hz.

Gebruikers / Eigenaars van trillingsmeters weten het meestal niet. Ze krijgen een mooi kalibratie certificaat zonder dit te interpreteren – Een RvA-lab keurt namelijk niet af maar geeft slechts de feiten weer. Meestal wordt de meet onnauwkeurigheid in dB gegeven. De grafieken zien er dan mooi uit en de getallen zien er ook veel beter uit. Als je het echter terug rekent naar % is de conclusie dat vrijwel alle systemen met geophonen niet voldoen in het frequentie gebied 1-100Hz. Heeft u een systeem met zeer recent fabriekscalibratie waar u voor betaald heeft, wij laten het vrijblijven controleren door een RvA geaccrediteerd lab van uw keuze. Als het voldoet betalen wij 100% de kosten. Als het niet voldoet betaald u de kosten, tenzij u een AuroVibe koopt. Een AuroVibe voldoet wel volledig aan de eisen uit de SBR, gecontroleerd door onafhankelijk RvA lab naar uw keuze.

Procentuele afwijking van 26 meetsystemen voor de Vibra SBR (Profound) in praktijk meting.
Relatieve afwijking  95% betrouwbaarheidsinterval (t.o.v. groepsgemiddelde waarde)
X-richting Vtop Y-richting Vtop Z-richting Vtop Z-richting Vmax

21% ±6

17% ±5

8% ±2

14% ±3

185% ±26

110% ±16

9% ±2

8% ±2

78%  ±13

136% ±22

7% ±3

8% ±2

95% ±18

87% ±26

8% ±2

9% ±2

19% ±4

16% ±3

11% ±2

14% ±3

27% ±8

17% ±7

10% ±3

10% ±2

13% ±5

15% ±4

14% ±4

14% ±3

32% ±4

29% ±4

18% ±6

22% ±6

39% ±10

53% ±11

9% ±2

7% ±2

Procentuele afwijking van 26 meetsystemen voor de Red Box (Syscom)
Relatieve afwijking  95% betrouwbaarheidsinterval (t.o.v. groepsgemiddelde waarde)
X-richting Vtop Y-richting Vtop Z-richting Vtop Z-richting Vmax

22% ±4

30% ±4

14% ±3

15% ±8

25% ±5

24% ±5

9% ±2

10% ±6

48%  ±6

45% ±8

7% ±3

14% ±4

45% ±6

44% ±6

8% ±2

14% ±5

44% ±6

44% ±6

11% ±2

13% ±4

50% ±6

45% ±5

10% ±3

11% ±3

37% ±5

36% ±3

14% ±4

9% ±4

27% ±6

21% ±5

18% ±6

11% ±4

47% ±8

26% ±10

9% ±2

10% ±3

Procentuele afwijking van 26 meetsystemen voor de TRIMA 
Relatieve afwijking  95% betrouwbaarheidsinterval (t.o.v. groepsgemiddelde waarde)
X-richting Vtop Y-richting Vtop Z-richting Vtop Z-richting Vmax

18% ±4

14% ±3

16% ±4

14% ±3

20% ±3

17% ±3

14% ±4

15% ±3

18%  ±3

15% ±3

10% ±3

13% ±5

18% ±3

18% ±3

10% ±3

9% ±2

ABC heeft voor het meten van trillingen volgens de SBR-richtlijn A de AuroVibe ontwikkeld welke RvA gecertificeerd is en een zeer hoge nauwkeurigheid door het gebruik van een tri-axiale versnellingsopnemer. Zie de pagina trillingsmeter.

Voor het meten van trillingen aan machines wordt traditioneel gebruik gemaakt van versnellingsopnemers (er wordt dus versnelling gemeten). Een van de normen voor bepalen van trillingen bij industriele machines is de ISO-10816. Voordeel van vesnellingsopnemers zijn een meestal perfect vlake frequentie respons, piezo electrische of mirco elektrische derhalve vrijwel ongevoelig voor schade. Ze zijn verkrijgbaar is vele soorten en maten en worden voorzien van een kalibratie certificaat. Nadeel van een versnellingsopnemer is dat ze meestal een lage gevoeligheid hebben,  een stroombron nodig hebben en temperatuursgevoelig zijn.  ABC geeft in haar programma een zeer brede collectie aan zowel versnellingsopnemers en diverse trillingsmeters voor elke toepassing. Voor meer informatie kunt u ook onze website voor meetinstrumenten raadplegen www.aurolex.nl. U kunt deze meter direct on-line bestellen in onze WEBSHOP www.geluid.eu

<i class="fa fa-bars" aria-hidden="true"></i> Navigatie