ABC Geluid is a trademark of ABC International Trade BV

Geluidsmeter

U wilt een geluidsmeter, hieronder informatie waar u op kunt letten.

Geluidsmeters zijn er is vele soorten en maten. De voordeligste kunt u al online kopen voor 30 euro terwijl de duurste rond de 10.000 euro zal liggen. Deze prijsverschillen komen natuurlijk ergens vandaan. Het heeft allereerst te maken met de nauwkeurigheid waarbij het geluid gemeten kan worden. De voordeligste geluidsmeter kan bijvoorbeeld het geluid registeren ± 3 dB terwijl dit bij de nauwkeurigste geluidsmeter ± 0,5 dB is. Daarnaast is het meetbereik van belang en hoe laag de meter kan meten. Het laatste heeft te maken met de eigen ruis van het meetsysteem van de geluidsmeter. Met goedkope geluidsmeter kunt u bijvoorbeeld geen geluidsniveaus meten lager dan 35 á 40 dB. Daarnaast is van belang of over alle frequenties dezelfde nauwkeurigheid geldt (frequency response). U leest natuurlijk altijd wel een getal af, alleen is dat niet het werkelijke geluidsniveaus dat u wilt meten. Een goed geluidsmeter kunt u altijd herkennen aan het feit dat deze is voorzien van een – afneembare – 1/2″ microfoon-capsule en het feit dat de meter Leq kan meten en voorzien is van de diverse weegfuncties (A, B en C). De meter dient te voldoen aan de specifieke norm zoals bijvoorbeeld de oude norm IEC-60651 of de nieuwste norm IEC-61672-1. Daarbij hoort ook een klasse te staan Class-1, Class-2, Class-3. Deze meters voldoen aan de eisen die in de norm zijn gesteld. Let op want deze normen worden vaak door elkaar gebruikt. Een oude klasse 2 geluidsmeter voldoet aan de nieuwe klasse 3 eisen. Kijk dus altijd naar welke norm men verwijst. Daarnaast moet u calibratie certificaat krijgen van een lab dat werkt volgens ISO-17025. Als dat niet zo is heeft het geen waarde!! Men kan immers alles verklaren wat u niet kunt controleren. De jaarlijke kalibratie dient plaats te vinden volgens IEC-61672-3, u kunt dit laten doen bij het AV-Consulting Calibration Laboratory. De norm IEC-61672-3:2013 is zo opgesteld dat altijd volgens de meest recente “accept-limits” uit de IEC-61672-1 moet worden getoetst. Op het voorblad van deze norm is vermeld dat bij het uitkomen van de nieuwe norm de oude vervalt. In de IEC-61672-3:2013 zijn bewust – bij de verwijzing naar de “accept-limits door sommige labs toleranties genoemd” dat altijd de meest recente norm moet worden gehanteerd, tenzij er expliet een datum is genoemd voor een norm. let daarop bij uw kalibratie want dat gaat nog geregeld fout!

U kunt bij ons goede geluidsmeters kopen vanaf ca. 450 euro exclusief btw tot circa 8.000 euro of meer, afhankelijk van uw wensen. Neem contact op met ons zodat wij u goed kunnen adviseren. Wij garanderen u de voordeligste keuze bij vergelijkbare – aantoonbare – kwaliteitseisen (calibratie rapporten).

Enkele voorbeelden van geluidsmeter in prijs oplopende van 80 euro tot 4000 euro. Waarbij opgemerkt dient te worden dat geluidsmeters van 80 euro geen betrouwbare antwoorden kunnen geven alleen indicatief. Een geluidsmeter die serieuze betrouwbare antwoorden geeft kost minimaal 800 euro klasse-1 en 450 euro voor klasse-2. Het duurste onderdeel van deze meter is namelijk de microfoon capsule, dit kleine onderdeel bepaalt de kosten. Bij de duurdere merken zoals Bruel & Kjaer, NTI en G.R.A.S kost een microfoon-capsule al snel meer dan 1000 euro. De verschillen zijn in het laboratorium te zien. De afwijkingen bij deze duurdere microfoons ligt in de orde van tienden decibels. Bij de goedkopere merken ligt dit al snel in de hele decibels, met name hoog frequent.

Een overzicht van onze geluidsmeter kunt u vinden in onze webshop geluid.eu. Hieronder ziet u twee van de voordeligste geluidsmeters met de nauwkeurigheid van klasse-1 volgens IEC-61672-1.

Geluidsmeter klasse-1 IEC-61672-1:2013
Geluidsmeter klasse-1 IEC-61672-1:2013
Geludsmeter klasse-1 IEC-61672-1:2013 zonder PTB
Geludsmeter klasse-1 IEC-61672-1:2013 zonder PTB
<i class="fa fa-bars" aria-hidden="true"></i> Navigatie