ABC Geluid is a trademark of ABC International Trade BV

Geluidsabsorptie

Geluidsisolatie en geluidsabsorptie worden nogaleens door elkaar gehaald. Bij geluidsabsorptie gaat het over het dempen van het geluid in een ruimte waar teveel galm is of waarbij het geluid hinderlijk is waardoor er een slechte spraak verstaanbaarheid is, denk daarbij bijvoorbeeld aan de zwembad.

In de huidige bouwpraktijk wordt heel weinig aandacht besteed aan geluidsabsorptie, er zijn wel eisen gesteld aan bijvoorbeeld gemeenschappelijke verkeersruimten van appartementen via het Bouwbesluit. In de woningen zelf gelden echter geen eisen, dit zelfde is het geval bij kantoortuinen, atriums, sporthallen, zwembaden etc. Er zijn wel vaak richtlijnen voor, echter in de praktijk wordt daar nogaleens aan voorbij gegaan.

Wij brengen in het algemeen geluidsabsorptie onder bij ruimte akoestiek. Door het aanbrengen van geluidsdempende materialen of panelen zorgen wij ervoor dat de zogenaamde nagalmtijd van een ruimte – zeg maar de galm in een ruimte – te verminderen. Hierdoor ontstaat een veel aangenamer woon-, leef- en werk milieu.

In de moderne woonkamer met allerlei harde vloerbedekkingen, lamellen en moderne meubels is veel minder geluidsabsorptie aanwezig dan vroeger. Hierdoor klinkt uw dure audio installatie bijvoorbeeld heel slecht en bent u eerder vermoeid na een avondje televisie kijken. Het zelfde geldt in openbare ruimten en werkruimten. Als mensen werken in een ruimte waar het geluid goed is gedempd voelen zij zich aan het eind van de dag veel minder vermoeid. Ook komt een goede ruimte akoestiek de spraakverstaanbaarheid ten goede, dit is bijvoorbeeld van belang in ruimten waar bewegingsonderwijs wordt gegeven (sporthal, zwembad, trainingsruimten). Geluidsabsorptie wordt uitgedrukt in Sabine of m2 meter open raam. Een absorptiefactor van 1 zegt bijvoorbeeld dat er 100% absorptie van het geluid plaatsvind, al het geluid verdwijnt (zoals bij een open raam). Een absorptiefactor van 0,1 betekent dat 99% van het geluid weer wordt gereflecteerd en dus terugkomt als een echo/galm.

Natuurlijk is geluidsabsorptie ook een belangrijk aspect bij bioscoop zalen, theater zalen en studio’s. ABC geluid heeft voor elk galmprobleen een oplossing.

<i class="fa fa-bars" aria-hidden="true"></i> Navigatie